Evidence-based verplegen betekent gebruik maken van de meest actuele en betrouwbare kennis. Het bepaalt de kwaliteit van de verleende zorg.

© Kavanah, Alle rechten voorbehouden/All rights reserved

Algemene voorwaarden

 

Verpleegproblemen

Verpleegproblemen.nl geeft aanvullende informatie bij de boekenreeks 'Effectief Verplegen'. De website is bedoeld als service voor gebruikers van de boeken (complementair). Voor de basiskennis, een analyse van casussen en kennis over verpleegkundige diagnostiek, interventies en beoogde resultaten zijn gebruikers aangewezen op de boeken.

Op deze website vindt u naast voorbeelden van casu´stiek, aanvullende informatie over meetinstrumenten en nieuwe inzichten. Aan de casu´stiek zijn studieopdrachten gekoppeld om evidence based nursing te leren toepassen in de praktijk. Ook vinden gebruikers hier de antwoorden op de kennisvragen uit het boek, waar nodig voorzien van hulptekstjes (theorie), illustraties, schema's e.d.

Ga naar de Demo Agressie voor een goed beeld van deze webapplicatie.ADL
Eetstoornissen
Schizofrenie
Agressie
Frailty
Seksualiteit
Angst
Hartfalen
Slaapproblemen
Angststoornissen
Incontinentie
Slikproblemen
Benauwdheid
Jeuk
Spiritualiteit
Borderline (BPS)
Lichaamstemperatuur
Stemmingsstoornissen
Communicatie
Mondproblemen
Stomazorg
COPD
Obsessief-compulsief
Su´cide
Coping
Oncologie
Therapietrouw
CVA
Ondervoeding
Vallen
Decubitus
Palliatieve zorg
Vermoeidheid
Defecatieproblemen
Pijn
Veroudering
Delirium
Posttraumatische stress
Verslavingsproblemen
Dementie
Reuma (RA)
Wondzorg
Diabetes
Rouw en verlies
Zelfverwondend gedrag