Terug

drs. J.A. van den Brink-TjebbesMevr. J.A. van den Brink-Tjebbes werd in 1924 geboren. Ze heeft lange tijd ervaring opgedaan als verpleegkundige in het uitvoerend werk. Ze heeft gewerkt bij de Geneeskundige Hoofdinspectie van de Volksgezondheid. Haar hoofdtaak bestond later uit het leveren van inhoudelijke bijdragen aan de ontwikkeling van de verpleging. Verder heeft ze haar studie andragogie afgesloten met een scriptie over de verpleging. Veel verzorgenden en verplegenden kennen mevr. Van den Brink-Tjebbes nog uit de studieboeken. Ze heeft vele werken gepubliceerd. In 1987 verscheen haar ''Verplegen naar de maat, een verplegingswetenschappelijke optiek'', en in 1997 publiceerde ze ''Verplegen in verbondenheid'' dat ze samen met dr. J.A. Keij schreef. Haar gedachtengoed is gebaseerd op de filosofie van Levinas, dat wil zeggen dat het volgens haar in de relatie tussen verpleger en verpleegde moet gaan om gericht-zijn op de ander, met als doel een mens te ondersteunen in zijn bestaan.

In memoriam

Op 5 november 2014 is het leven van Bien van den Brink voltooid. Haar gedachtengoed verdient meer dan ooit navolging in de zorgpraktijk. Wij gedenken haar met eerbied.