Terug

drs. Erik H.A.Th. BeuneDrs. Erik Beune is directeur van Werxx. Hij begeleidt organisaties bij de aanpak van problemen, de implementatie van veranderingsprocessen en bij managementontwikkeling. Deze expertise heeft hij opgedaan als senior adviseur bij TNO, waar hij o.a. betrokken was bij de aanpak van veranderingen in verzorgingshuizen en de thuiszorg. Erik Beune laat zich inspireren door de overtuiging dat medewerkers effectiever kunnen werken, daardoor meer verantwoordelijkheid gaan nemen en zo de bloei van de organisatie stimuleren.

In zijn boek Op weg naar vitale organisaties in de zorg wil hij zorginstellingen motiveren tot duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Hij biedt daartoe een concrete aanpak op basis van wetenschappelijk onderzoek: ''Het gaat in dit boek om een grote transformatie, die vraagt om verandering van medewerkers, van leidinggevenden, van bestuurders en van visie op bewoners, mantelzorgers en familie. Deze verandering is nodig om een toekomstgerichte organisatie te worden die financieel gezond is, organisatorisch klaar om bewoners de juiste service te bieden en die daarmee aantrekkingskracht heeft in de markt.''