Over Kavanah

Uitgeverij Kavanah in Dwingeloo is in 1991 opgericht door Anneke van Schie. Op 10 februari 2017 is Noordhoff Uitgevers de nieuwe eigenaar geworden van het studiemateriaal van Uitgeverij Kavanah. Het persbericht en meer informatie over Noordhoff is hier te vinden.

Zonder kennis geen kunde

In het studiemateriaal voor verpleegkundigen zijn zorgvuldigheid en zekerheid van groot belang. Onze reeks Effectief Verplegen staat met beide benen in het hart van het vak verpleegkunde. De reeks biedt verpleegkundigen een bron van actuele kennis (Body of Knowledge). Aan de reeks zijn tal van gerenommeerde auteurs verbonden, die gespecialiseerde vakkennis combineren met een gedegen (wetenschappelijke) kennis op het gebied van diagnoses, interventies en resultaten. Bovendien hebben zij allemaal een goed inzicht in de huidige beroepspraktijk.

Evidence Based Practice

Een van de pijlers waarop goede scholing rust is het aanleren van Evidence Based Practice. Dit uitgangspunt ligt ook ten grondslag aan de boekenreeks Effectief Verplegen. Zowel het Beroepsprofiel V&V 2020  als het nieuwe opleidingsprofiel Bachelor Nursing 2020 onderstrepen de noodzaak van EBP en daarmee ook het belang van goede verpleegkundige vakliteratuur op dit gebied. De serie Effectief Verplegen beschrijft alleen verpleegkundige interventies waarvan het effect bewezen is. Verpleegkundigen worden gestimuleerd de keuzes die zij bij hun aanpak van bepaalde verpleegproblemen maken te beargumenteren: niet alleen vanuit de onderzoeksliteratuur, maar óók met weging van de eigen ervaringen en de opvattingen en wensen van de patiënt.

Onze digitale leeromgeving

Van verpleegkundigen wordt verwacht dat zij kennis, vaardigheden en attitude combineren en op adequate wijze kunnen toepassen in hun werk. Wij brengen die combinatie tot uitdrukking in interactieve webapplicaties (vaardigheden) bij onze studieboeken (theorie). De website mijn.effectiefverplegen.nl gaat daarin nog een stap verder. Samen met de boekenserie (theorie/vakkennis), vormt deze website een Body of Knowledge and Skills. De verpleegkundige basiskennis uit de boeken wordt daar aangevuld met tal van studie tools. Verder vinden gebruikers er, eerder dan bij boekpublikatie mogelijk is, regelmatig updates waarin de nieuwste evidence is verwerkt. De theorie uit Effectief Verplegen wordt online aangevuld met kennistoetsen en studieopdrachten op 2 niveaus (mbo- en hbo). Via de studieopdrachten worden studenten aangespoord hun EBP-vaardigheden te ontwikkelen en zelf op zoek te gaan naar nieuwe kennis, b.v. als een praktijksituatie daar om vraagt.

Kwaliteitszorg, patiëntveiligheid en interactief rekenen

Iedere verpleegkundige wil maar één ding: goede zorg leveren. Patiënten mogen verwachten dat verpleegkundigen werken volgens de laatste theoretische inzichten. Dat is een professionele en ethische plicht. Patiënten moeten er ook op kunnen vertrouwen dat de medicatieveiligheid gewaarborgd is. Daarom is het rekenonderwijs tot belangrijk verbeterpunt in de zorg verheven. Immers, simpelweg de komma verkeerd zetten kan het verschil uitmaken tussen leven en dood. Om ervoor te zorgen dat zorgverleners verantwoord omgaan met de rekenkundige vraagstukken die zij in hun dagelijkse praktijk tegenkomen, heeft Kavanah een aantrekkelijke rekenmethode ontwikkeld. Met behulp daarvan worden jaarlijks duizenden studenten en praktijkverpleegkundigen bijgeschoold.

De beperkingen van Internet

Nieuwe generaties studenten lijken weerbaar, zelfredzaam en kosmopolitisch: altijd in contact met vrienden over de hele wereld via sociale media. Maar schijn bedriegt. Veel jongeren komen nauwelijks toe aan het ontwikkelen van hun talenten. ''Infobesitas'' ligt op de loer: jongeren zijn voortdurend bezig met het checken van berichten en hebben geen rem op de enorme hoeveelheid informatie. Zolang studenten nog niet geleerd hebben hun bronnen te controleren, zorgvuldigheid te betrachten in citeergedrag en controleerbaar te redeneren, vormt het ongebreideld kennis vergaren via Internet een bedreiging. Studenten kunnen er onbedoeld geconfronteerd worden met verouderde informatie die onjuistheden bevat. Het is dan ook een schadelijke misvatting, dat alle kennis via een paar muisklikken op Internet toegankelijk zou zijn.

Met de ontwikkeling van actuele en betrouwbare vakkennis in een beveiligde leeromgeving en via beveiligde webapplicaties bieden wij studenten een verantwoorde bron van kennis aan.