Errata

Aan de totstandkoming van onze uitgaven wordt de uiterste zorg besteed. Ondanks vele correctierondes kunnen er altijd fouten over het hoofd worden gezien. Als je als gebruiker van een van onze boeken tegen een fout aanloopt, laat het ons weten! Graag onder opgave van boektitel, hoofdstuk/paragraaf en paginacijfer. Wij doen er alles aan om gesignaleerde fouten zo spoedig mogelijk te herstellen.

Rekenen in de gezondheidszorg (4e dr)

Praktijkberekeningen zuurstoftoediening (vraag 6 e.v.)

Let op: Bij deze opdrachten wordt de tijd weergegeven in decimalen. Dit kan tot verwarring leiden, omdat tijd normaliter wordt aangeduid in uren en minuten, b.v.: 6,45 uur in decimalen is niet hetzelfde als 6 uur en drie kwartier! In de 5e druk zijn de decimalen daarom omgerekend in minuten.

Praktijkberekeningen vochtbalans

Door een technische fout is in de 4e druk/3e oplage (2012) de laatste regel van enkele tabellen weggevallen (blz. 76-80/vochtbalans). Klik hier voor de correcte/volledige versie.

Deze fout is hersteld in de 4e druk/4e oplage (2013) en 5e druk (2016).

Basischemie voor studenten in het beroepsonderwijs (7e dr)

Blz. 55, vraag 13c: NH4NO3 moet zijn: NH4NO3

Deze fout is hersteld in de 8e druk (2016).

Effectief Verplegen 2/Suïcide (3e dr)

In par. 3.3 op blz. 325 ontbreekt een bronvermelding naar Rebel c.s., 2010 (laatste en voorlaatste alinea). Het onderscheid dat Mw. Rebel maakt tussen de betrokken en de afstandelijke benadering sloot naadloos aan bij de term Engagement uit de MDR Suïcidaal Gedrag. Dat heeft Van Drongelen willen concretiseren. Bronvermelding naarhaar artikel in MGV wordt in 4e druk recht gezet.

Effectief Verplegen 3/COPD (2e dr)

Op blz. 41 onder het kopje ''Etiologie'' (vanaf regel 10) moet de volgende zin als volgt gelezen worden:

Hypoxemie (zuurstoftekort in het bloed) en hypercapnie (verhoogd kooldioxide-gehalte (= CO2) van het bloed), geven aanleiding tot een verminderde inspanningstolerantie.

Effectief Verplegen 3/Oncologie (2e dr)

In de laatste alinea van par. 4.5.2 op blz. 425 is vermeld dat kankercellen zich op verschillende manieren kunnen uitzaaien, namelijk via lymfeklieren of via de bloedvaten. Hoewel niet precies te voorspellen is hoe dit gebeurt, is wel bekend waar in het lichaam er een grote kans op uitzaaiingen is. Bij borstkanker is via de lymfeklieren een grote kans op uitzaaiingen naar oksel, borstbeen en sleutelbeen en via bloedvaten naar botten, lever, longen, huid en hersenen. Bij longkanker is dat via de lymfeklieren naar longen, borstholte en laag in de hals en via het bloed naar botten, bijnieren, lever, hersenen en longen.

Bron: http://kanker.kwfkankerbestrijding.nl/wat-is-kanker/Pages/uitzaaiingen-waar-ontstaan-uitzaaiingen.aspx geraadpleegd op 5 februari 2013.

Effectief Verplegen 4/Eetstoornissen (1e dr)

In par. 6.1 wordt consequent over ‘hypoglykemie' gesproken. Hier wordt ‘hyperglykemie’ bedoeld. Datzelfde geldt ook voor het onderschrift bij figuur 4-3. (gecorrigeerd in digitale versie op mijn.effectiefverplegen.nl).