Validation

Start de demo

Dit is een (ingekorte) demonstratieversie van de CD-rom bij het boek Validation Op deze Demo staat:

  1. een kort videofragment
  2. een interactief gedeelte*

Dit is een demonstratieversie. Daarom zijn niet alle onderdelen geactiveerd. Je kan op deze demo alleen de nummers 2, 8/9 en 11 bekijken (zie na opstarten menu links boven).

* De formulieren zijn bedoeld als oefenmodel, niet als electronisch registratiemodel. Daarom is uit privacy-overwegingen een mogelijkheid tot opslaan níet ingebouwd.