Kavanah en UAF/VWN

uafTussen droom en daad

         staan wetten in de weg, en praktische bezwaren (Willem Elsschot)

Excellente zorg is ''de beste zorg aan patiënten en cliënten, geboden door verpleegkundigen die met volle overgave, volgens de laatste stand van de wetenschap hun werk doen'' (V&VN). Vanuit die gedachte werkt Kavanah al 25 jaar aan de ontwikkeling van studiemateriaal voor verpleegkundigen.

Talloze vluchtelingen zijn hoog opgeleid en proberen in ons land een nieuw leven op te bouwen. Dat is geen sinecure. Zo moeten artsen en verpleegkundigen eerst een zwaar examen afleggen, dat zonder gedegen voorbereiding niet te halen is. Zonder extra opleiding kunnen zij hier niet aan de slag.

Hun talent mag niet verloren gaan. De St voor vluchteling-studenten UAF heeft al duizenden vluchtelingen geholpen met het volgen van een opleiding en het vinden van een baan, soms i.s.m. VluchtelingenWerk Nederland (VWN). Uitgeverij Kavanah ondersteunt hun werk: naast financiële ondersteuning bieden wij vluchteling-studenten gratis studieboeken uit ons fonds aan.*

Net als UAF en VWN geloven wij in scholing als middel om vakbekwame artsen en verpleegkundigen een nieuwe kans te bieden. Geen mens heeft immers schuld aan de plek waar en omstandigheden waaronder hij geboren is.

 

* Voorwaarden voor deelname:

Het gaat hierbij om studieboeken die op de verplichte literatuurlijst staan. Dit studiemateriaal wordt niet rechtstreeks verstrekt, maar uitsluitend via opgave door UAF en VWN van vluchteling-studenten die door deze organisaties worden begeleid, onder overlegging van hun boekenlijst.