Dementie

Zijn de volgende stellingen goed of fout?

  
1 Ongeveer 30% van de mensen ouder dan 60 jaar is dement
Fout (ongeveer 5% van de 60-plussers is dement)
  
2 Bij de eerste symptomen van dementie is een volledig medisch onderzoek naar andere aandoeningen niet meer zinvol
Fout (aandoeningen zoals zintuigelijke handicaps en depressie dienen uitgesloten te worden voordat de diagnose gesteld mag worden)
  
3 Mensen met het syndroom van Down, ouder dan 40, hebben bijna allemaal (meer dan 95%) kenmerken van de ziekte van Alzheimer.
Goed
  
4 Mensen met het syndroom van Down, ouder dan 40, vertonen bijna allemaal (meer dan 95%) dement gedrag.
Fout (bijna alle 40-plussers met het syndroon van Down hebben weliswaar de neuropathologische verschijnselen van de ziekte van Alzheimer, maar 'slechts' 1/3 vertoont dement gedrag)
  
5 In het beginstadium is dementie met medicatie te verhelpen.
Fout (Dementie is (nog?) niet te genezen)
  
6 De verschijnselen van depressie lijken op die van dementie.
Goed
  
7 In het beginstadium zijn dementerenden alert.
Goed
  
8 In het laatste stadium van dementie krijgt bijna iedereen epilepsie.
Fout (bij ruim 10% van de dementerende mensen ontstaat epilepsie, en bij ongeveer de helft van de mensen met het syndroom van Down)
  
9 Realiteits Oriëntatie Training is voor mensen met een verstandelijke handicap niet zinvol.
Fout (Realiteits Oriëntatie Training kan, mits op een respectvolle en terloopse wijze gebruikt, eenwaardevol hulpmiddel zijn voor mensen met een verstandelijke handicap)
  
10 De kern van de Validation-benadering is emphatisch communiceren met dementerende mensen.
Goed


Bestel het boek