Doelmatige zorg/Kennistest

Zijn de volgende stellingen goed of fout?

  
1 De sector Verpleging en Verzorging (V&V) van de Nederlandse gezondheidszorg is op genezing gericht
Fout In tegenstelling tot de cure-sector is de care-sector (waartoe V&V behoort: o.a. verpleeghuizen) niet primair op genezing gericht.
  
2 De Nederlandse ZorgAutoriteit (NZA) stelt het tarief van alle Diagnose Behandeling Combinaties (DBC's) en van elk ZorgZwaartePakket (ZZP) vast
Fout Het tarief van DBC's wordt in toenemende mate bepaald door onderhandeling tussen zorgverzekeraars en zorginstellingen; in de nabije toekomst 70 % van alle DBC's: het zgn. B-segment
  
3 Een voordeel van het systeem van de EerstVerantwoordelijke Verpleegkundige/Verzorgende (EVV-systeem) is dat de patiŰnt/bewoner een duidelijk aanspreekpunt heeft
Goed
  
4 Een zorgco÷rdinator heeft leidinggevende bevoegdheid over alle bij de zorg betrokken disciplines
Fout Een zorgco÷rdinator probeert in en door goed overleg de zorg/behandeling door de betrokken disciplines op elkaar af te stemmen, maar heeft over hen geen leidinggevende bevoegdheden
  
5 Bij netwerklogistiek probeert men een gulden evenwicht te vinden tussen een optimale bezetting van de verpleeg-/zorg-/behandelafdelingen en een voor de patiŰnten optimale totale zorg/behandeling (zo weinig mogelijk wachttijden, e.d.)
Goed
  
6 Het kwantitatief benodigde personeel wordt ook door andere factoren dan de werklast bepaald
Goed
  
7 Voorwaarts roterend roosteren is ten nadele van de medewerkers
Fout Het is ten voordele van de gezondheid (o.a. biologische klok, voldoende rustperiode) van de medewerkers
  
8 De hoeveelheid verbruiksartikelen die je op de verpleeg-/zorg-/behandelafdeling op voorraad moet hebben is afhankelijk van de levertijd
Goed
  
9 Als twee medewerkers per jaar evenveel kosten (salaris plus sociale lasten), kosten zij ook per productief uur evenveel
Fout Dit is alleen juist als zij ook evenveel productieve uren hebben, hetgeen niet het geval hoeft te zijn
  
10 De directe kosten van een verpleeg-/zorg-/behandelafdeling zijn altijd ook variabele kosten
Fout Directe kosten kunnen zowel vast als variabel zijn. O.a. kosten inventaris, apparatuur e.d. zijn vaste kosten, want fluctueren niet met de hoeveelheid geboden zorg/behandeling
  
11 Men kan alleen maar budgetverantwoordelijkheid dragen voor be´nvloedbare kosten of opbrengsten
Goed
  
12 Een adequaat managementinformatiesysteem verzorgt de informatieverwerking die voor de besluitvorming benodigd is
Fout Slechts gedeeltelijk juist; een managementinformatiesysteem moet ook de informatie verschaffen die achteraf voor de controle of evaluatie van de tenuitvoerlegging van de genomen besluiten benodigd is


In het boek Doelmatige zorg vindt u de achterliggende theorie bij de in deze test gestelde vragen.