Doelmatigezorg/Gebruikerstest

Moeten u of uw studenten, c.q. (aspirant)leidinggevenden:

1. weten hoe de Nederlandse gezondheidszorg gestructureerd is en gefinancierd wordt?
Ja Nee

2. weten op welke manier een verpleeg-/zorgafdeling georganiseerd kan zijn?
Ja Nee

3. het beschikbare en benodigde personeel zowel op de korte als op de langere termijn kunnen berekenen?
Ja Nee

4. de vakantie van de medewerkers kunnen plannen?
Ja Nee

5. de werklast van de verpleeg-/zorgafdeling kunnen berekenen?
Ja Nee

6. een dienstrooster kunnen opstellen?
Ja Nee

7. de materiële voorzieningen (met name de voorraden van verbruiksartikelen) van de afdeling kunnen beheren?
Ja Nee

8. de kosten van de zorg, zowel per categorie zorgvrager als per verpleeg-/zorgafdeling, kunnen berekenen?
Ja Nee

9. een afdelingsbegroting-/budget kunnen opstellen en bewaken?
Ja Nee

10. de kwaliteit en doelmatigheid van de informatievoorziening van de verpleeg-/zorgafdeling kunnen verbeteren?
Ja Nee

11. EXCEL® of een ander spreadsheet-programma kunnen gebruiken t.b.v. het operationeel management?
Ja Nee