Veel gestelde vragen


Vragen bij beoordelings- en gebruikersexemplaren

1 Hoe vraag ik een beoordelings- of gebruikersexemplaar aan?

Vragen bij downloads

1 Mijn PDF-bestand opent niet

Om een PDF te openen heeft u Adobe Reader nodig. Dit programma kunt u downloaden via www.adobe.com of via deze link.

Vragen bij webportaal/inlogprocedure

Vragen bij Effectief Verplegen (mijn.effectiefverplegen.nl)

1 Hoe kom ik op de website van Effectief Verplegen?

De website bij Effectief Verplegen vindt u via het webportaal (rechts boven) maar ook via deze link. Deze website is gratis toegankelijk via een unieke inlogcode voorin het boek. Geen boek met inlogcode? Dan kunt u de online modules rechtstreeks via de website bestellen (vanaf Eur 5,00 per module).

2 Mijn inlogcode ontbreekt

Controleer de binnenzijde van het omslag voorin het boek. Als die niet voorzien is van een inlogcode, beschikt u over een oude druk en hebt u geen recht op gratis toegang. Klik hier om de gewenste e-modules te bestellen (vanaf Eur 5,00 per module).

3 Mijn inlogcode werkt niet

Hebt u het boek via het 2e hands circuit aangeschaft, dan is de code al verbruikt door 1e koper. Klik hier om de gewenste e-modules te bestellen (vanaf Eur 5,00 per module).

4 Hoe krijg ik toegang tot alle 45 verpleegproblemen?

De website is gratis toegankelijk voor de onderwerpen uit elk deel afzonderlijk. Beschikt u over b.v. uitsluitend deel 1, dan hebt u dus gratis toegang tot de onderwerpen uit deel 1. Beschikt u over de hele reeks (dl 1 t/m 4), dan hebt u recht op toegang tot alle verpleegproblemen. Klik desgewenst hier om evt aanvullende modules te bestellen (vanaf Eur 5,00 per module).

5 Hoe bestel ik extra modules, als ik via een schoolcode al voorgeschreven modules heb besteld?

Inloggen met naam en wachtwoord, vervolgens als single user (dus niet via de schoolcode!) de gewenste hoofdstukken aanvinken en afrekenen.

6 Ik heb besteld en betaald, maar krijg geen bericht en kan niet inloggen.

Waarschijnlijk hebt u een foutief e-mail adres opgegeven, of is uw bestelling/betaling niet afgerond (laatste stap). Neem contact met ons op via health@noordhoff.nl. Vermeld naam, betalingsgegevens en hoofdstukkeuze en/of de code uit het desbetreffende boek en we gaan het voor u oplossen.

7 Waarin onderscheidt deel 0 zich van de delen 1 t/m 4?

Deel 0 beschrijft de theoretische uitgangspunten van evidence based verpleegkundig handelen. De delen 1 t/m 4 gaan over verpleegproblemen en de aanpak daarvan bij patiënten in allerlei sectoren van de gezondheidszorg.

Vragen bij Rekenapplicaties algemeen

1 Gebruik van cookies

Onze website maakt geen gebruik van cookies, met uitzondering van de applicaties waarin studieresultaten worden bijgehouden (functionele cookies). Controleer daarom voor gebruik van deze applicaties eerst of uw browser staat ingesteld om "cookies" te accepteren. Is dit niet het geval, dan moet uw instelling worden aangepast.

2 Waarom een unieke naam en inlogcode?

Alle rekenapplicaties beschikken over een oefenprogramma en een individuele toets. De netwerkversie beschikt bovendien over een toets op maat. De individuele resultaten van de gebruiker worden bij alle applicaties bewaard. Daarom krijgt elke gebruiker een eigen gebruikersnaam en wachtwoord.

3 Hoe gebruik ik mijn studieresultaten voor mijn portfolio?

De resultaten van het oefenprogramma worden door de applicatie opgeslagen en kunnen worden ingezien. Ze kunnen vervolgens worden gebruikt om in je portfolio te verwerken.

Vragen bij Rekenen: Single users (individuele versie)

1 Ik krijg geen toegang tot het programma

Je hebt een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen, maar krijgt geen toegang. Dit kan verschillende oorzaken hebben:

· Je probeert in te loggen in een verkeerd rekenprogramma. Check welk programma je besteld hebt: opfriscursus, 3/4, 4/5, 5+ of compleet.

· Als naam en wachtwoord zijn ingevuld, moet je op de knop Meld aan klikken. Klik dus niet op andere mogelijkheden, zoals b.v. de DEMO (demonstratieversie).

· Het invullen van naam en wachtwoord moet heel precies gebeuren. Het beste werkt dat met knippen en plakken (Ctrl C + Ctrl V). Zorg ervoor dat je geen extra spatie mee copieert!

· Afhankelijk van jouw computerinstellingen, kan het zijn dat het programma je vraagt cookies te accepteren. Die vraag moet met JA of OK beantwoord worden (omdat de applicatie je studieresultaten bijhoudt en dat alleen met behulp van cookies mogelijk is)

2 Beveiliging en voorkomen van misbruik

Om misbruik van je persoonlijke gebruikslicentie te voorkomen, kan het incidenteel voorkomen dat het programma een korte wachttijd inlast. Mocht zich zo’n situatie voordoen, wacht dan minimaal een kwartier met opnieuw inloggen. Daarna start het programma gewoon weer op.

3 Ik heb andere inlogproblemen

De instellingen van de computer waarmee je werkt kunnen van invloed zijn op de werking van webapplicaties. Loop je tegen andere problemen aan dan hierboven genoemd, inventariseer dan:

· met welk besturingssysteem je werkt (Windows of Mac)

· met welke versie van Windows/Mac je werkt

· welke browser op jouw computer is ingesteld (Internet Explorer of Google Chrome)

· welke versie van Internet Explorer, etc.

en neem contact met ons op. Zorg dat je bovenstaande gegevens paraat hebt.

Vragen bij Rekenen: Multi users (netwerkversie)

1 Waarin verschilt de netwerkversie van de individuele versie?

De netwerkversie biedt een aantal extra’s t.o.v. de individuele versie, te weten:

· Toegang tot de beheeromgeving (invoer nieuwe gebruikers, aanmaak wachtwoorden en beheer van studentgegevens)

· Monitoring van de resultaten van studenten

· Inzicht in zwakke plekken individuele student

· Gerichte bijscholing (maatwerk)

· Samenstelling Toets op maat en online zetten voor ingeschreven studenten

Van elke school die met de netwerkversie werkt weten wij wie de schoolbeheerder is (lees: docent, coördinator of andere door de school aangewezen functionaris). De schoolbeheerder heeft de bevoegdheid om de resultaten van de ingeschreven studenten in te zien, de studentgegevens te beheren en een toets op maat samen te stellen. Een student heeft deze bevoegdheden niet.

2 Hoe werkt het inloggen bij de netwerkversie?

De school bepaalt wie de applicatie gaat beheren (schoolbeheerder). De applicatie is afgeschermd met behulp van een naam en wachtwoord. Op basis van de inloggegevens bepaalt de applicatie wat de rol is van de ingelogde gebruiker, b.v. student of schoolbeheerder. De inlogprocedure wordt stap voor stap uitgelegd in de schoolbeheerdershandleiding (gratis bij netwerkversie).

3 Hoe worden onze studenten ingevoerd?

Ook dit wordt precies omschreven in de schoolbeheerdershandleiding (gratis bij netwerkversie).

4 Hoe stel ik een Toets op Maat samen?

Zie ook hiervoor de schoolbeheerdershandleiding (gratis bij netwerkversie). Belangrijk: Sluit het rekenprogramma en Internet Explorer of Google Chrome, incl. eventuele andere openstaande websites, volledig af voordat u een nieuwe gebruikersgroep invoert en voordat u een nieuwe toets online plaatst. Dit om te voorkomen dat het programma niet meer herkent om welke groep studenten het gaat!!!

5 Kan ik vooraf inzage krijgen in de mogelijkheden van de netwerkversie?

Ja, dat kan op 2 manieren:

· Neem de schoolbeheerdershandleiding door en neem kennis van de verschillende mogelijkheden.

· Vraag het volledige rekenprogramma ter beoordeling aan via dit formulier (vermeld bij boektitel: Rekenprogramma). U krijgt dan gedurende 1 week gratis toegang. Wij adviseren u het programma gelijktijdig met enkele collega-docenten te beoordelen. Op die manier kunt u de netwerkversie optimaal beoordelen, incl. functies als: studentenbeheer, monitoring, toets op maat e.d. In dat geval fungeren uw collega-docenten even als denkbeeldige ''student''.

Om in aanmerking te komen voor een beoordeling dient u als docent werkzaam te zijn aan een reguliere Nederlandse onderwijsinstelling of instelling voor gezondheidszorg. Is dit niet het geval? Neem dan contact met ons op via health@noordhoff.nl.

6 Wat zijn de staffelprijzen voor een netwerkversie?

Staffelprijzen netwerk-versie compleet(21% btw aftrekbaar)

25-50 gebruikers: Eur 27,95 per jaar/Eur 14,75 per kwartaal

50-100 gebruikers: Eur 25,95 per jaar/Eur 13,75 per kwartaal

100-200 gebruikers: Eur 23,90 per jaar/Eur 12,75 per kwartaal

200-500 gebruikers: Eur 21,85 per jaar/Eur 11,70 per kwartaal

> 500 gebruikers: Eur 20,35 per jaar/Eur 10,20 per kwartaal

Staffelprijzen netwerk-versie niveau 2/3 (21% btw aftrekbaar)

25-50 studenten: € 12,75 per kwartaal/€ 5,10/ mnd

50-100 studenten: € 12,20 per kwartaal/€ 4,85/mnd

100-200 studenten: € 11,70 per kwartaal/€ 4,60/mnd

200-500 studenten: € 11,20 per kwartaal/€ 4,35/mnd

> 500 studenten: € 10,20 per kwartaal/€ 4,10/mnd

Staffelprijzen netwerk-versies niveau 3/4, niveau 4/5 en niveau 5+

25-50 gebruikers: Eur 25,45 per jaar/Eur 8,65 per kwartaal

50-100 gebruikers: Eur 24,15 per jaar/Eur 8,40 per kwartaal

100-200 gebruikers: Eur 22,90 per jaar/Eur 8,15 per kwartaal

200-500 gebruikers: Eur 21,65 per jaar/Eur 7,90 per kwartaal

> 500 gebruikers: Eur 20,35 per jaar/Eur 7,65 per kwartaal

Vragen bij Andere webapplicaties

1 Wat biedt de applicatie Basischemie?

Deze webapplicatie is een uitstekend middel bij de voorbereiding op je tentamen. De animaties, filmpjes en experimentjes helpen je de theorie uit het boek beter te begrijpen. Je vindt hier ook de antwoorden op de oefenvraagstukken uit het boek. Met behulp van de webapplicatie kun je je optimaal voorbereiden op het vereiste tentamen.

2 Wat kan ik met de applicatie Doelmatige zorg?

Docenten kunnen op basis van onze databank een "Toets op maat" samenstellen over operationeel management (personeelsbeheer, materieel beheer, financieel beheer, informatiebeheer). Na selectie van de gewenste vragen plaatst u deze toets online voor uw studenten.

Studenten kunnen de door hun docent samengestelde toets doen en desgewenst vooraf oefenen met behulp van onze databank (rubriek: Oefeningen).

3 Wat houdt het programma Zorg. Methodische zorgverlening in?

Zorg is een EPD-simulatie. Met behulp van dit computerprogramma kan de informatie die voor een methodische zorgverlening nodig is, op systematische wijze verzameld, verwerkt, bewaard en opgevraagd worden. Daarbij worden de fases van het zorgproces gevolgd. In dit programma is ervoor gekozen om de ICF ondersteunend te laten zijn voor de registratiepraktijk van de zorgverlening. Daarbij wordt zowel het raamwerk van de ICF gebruikt, de ICF-taal en de concretisering van de problemen door het leren toepassen van de typeringen.

4 Waarom is gekozen voor de ICF als leidende classificatie?

Omdat de ICF een multidisciplinaire classificatie is en als zodanig de beste garanties biedt voor een eenduidig taalgebruik door verschillende beroepsgroepen in de gezondheidszorg. Bovendien is de ICF als relevante classificatie opgenomen in de nieuwste versie (2012) van het Beroepsprofiel van de verpleegkundige (VN&VN).