Onderzoek wijst uit dat, naarmate het opleidingsniveau van verpleegkundigen hoger is, de zorgresultaten bij patiënten beter zijn.

Daarom stellen wij de hoogste eisen aan de kwaliteit van ons studiemateriaal

Onderzoek wijst uit dat, naarmate het opleidingsniveau van verpleegkundigen hoger is, de zorgresultaten bij patiënten beter zijn.

Daarom stellen wij de hoogste eisen aan de kwaliteit van ons studiemateriaal

Over ons

Opleidingsniveau versus zorgresultaten

Uit onderzoek is gebleken dat, naarmate het opleidingsniveau van verpleegkundigen hoger is, de zorgresultaten bij patiŽnten beter zijn. Er blijkt een duidelijk verband tussen goed opgeleide zorgprofessionals en kwaliteit van zorg. Wij stellen daarom hoge kwaliteitseisen aan ons studiemateriaal. En bieden interactieve hulpmiddelen aan om te leren die kennis in praktijk te brengen. Bij de ontwikkeling en kwaliteitsbewaking van ons studiemateriaal zijn tal van gerenommeerde auteurs betrokken, auteurs die de stof tot op het hoogste niveau beheersen.

Kwaliteit versus actualiteit

Behalve aan kwaliteit hechten we ook aan actualiteit. We vinden het belangrijk dat ons studiemateriaal actueel blijft en zich baseert op de nieuwste evidence. Bij omvangrijke handboeken kan dat lastig zijn: digitale updates kunnen sneller worden gepubliceerd dan in boekvorm mogelijk is. Daarom is, naast de boekenreeks Effectief Verplegen, in 2015†de online versie mijn.effectiefverplegen.nl gelanceerd.

Een ander aspect van inspelen op de actualiteit betreft ontwikkelingen†als verdere specialisatie van ziekenhuizen, betere prestaties en scherpere (selectiever) inkoop van zorg door verzekeraars. Dit vraagt van zorgverleners dat ze doelmatig leren denken en handelen. Met behulp van de applicatie Doelmatige zorg (een toets-databank) kunnen docenten hun studenten toetsen op alle aspecten van operationeel management.