Onderzoek wijst uit dat, naarmate het opleidingsniveau van verpleegkundigen hoger is, de zorgresultaten bij patiënten beter zijn.

Daarom stellen wij de hoogste eisen aan de kwaliteit van ons studiemateriaal

Onderzoek wijst uit dat, naarmate het opleidingsniveau van verpleegkundigen hoger is, de zorgresultaten bij patiënten beter zijn.

Daarom stellen wij de hoogste eisen aan de kwaliteit van ons studiemateriaal

E-learning

E-learning betekent voor ons: het aanbieden van digitale oplossingen om studeren†via†smartphone, tablet of†computer te faciliteren.

Onze applicaties zijn complementair aan de bijbehorende boeken, maar kunnen ook als op zichzelf staand product worden gebruikt. Zo zijn de rekenprogramma's geheel zelfsturend. In het oefenmateriaal wordt in verschillende stappen per vraag feedback gegeven. Dit bevordert het leerproces. Het toetsmateriaal toetst kennis: zonder feedback en antwoorden. Met behulp van animaties en interactiviteit leren studenten de theorie uit de boeken toe te passen.

Gebruikersreview:

''In vergelijking met andere computerprogramma's vind ik 'Rekenen in de Gezondheidszorg' veel beter, omdat het programma duidelijk onderscheid maakt in oefenmateriaal en toetsmateriaal.'' (Hanneke Ekelschot, Rijndam Revalidatiecentrum).

Bij de Rekenprogramma's en de uitgave Doelmatige zorg ontwikkelden we een nieuwe functionaliteit voor docenten, scholen en ziekenhuizen: Toets op maat. Hiermee kunt u snel en efficiŽnt uw studenten/werknemers toetsen op hun parate kennis.

Bij de ontwikkeling van mijn.effectiefverplegen.nl†zijn†we een stap verder gegaan. Deze website is niet complementair, maar†omvat ook de volledige theorie (content/vakkennis). Bij het opzetten van deze website†zijn†content, online studeren, personaliseren en interactie belangrijke uitgangspunten geweest om tot†een complete digitale leeromgeving te komen. Het†evidence based studiemateriaal uit de boekenreeks wordt†hier ondersteund door†tal van digitale studie tools.