Onderzoek wijst uit dat, naarmate het opleidingsniveau van verpleegkundigen hoger is, de zorgresultaten bij patiënten beter zijn.

Daarom stellen wij de hoogste eisen aan de kwaliteit van ons studiemateriaal

Onderzoek wijst uit dat, naarmate het opleidingsniveau van verpleegkundigen hoger is, de zorgresultaten bij patiënten beter zijn.

Daarom stellen wij de hoogste eisen aan de kwaliteit van ons studiemateriaal

Verpleegproblemen

De serie Effectief Verplegen†beschrijft alleen verpleegkundige interventies waarvan het effect bewezen is (evidence based nursing).

Om dat te bereiken wordt heel veel (verplegingswetenschappelijk) werk verzet. Tal van auteurs†maken de nieuwste†evidence over verpleegkundige zorg in hun specialisme toegankelijk via†Effectief Verplegen,††zodat (aspirant)verpleegkundigen hun handelen kunnen onderbouwen en met hun deskundige aandacht het verschil kunnen maken in de zorg voor hun patiŽnten. PatiŽnten mogen immers verwachten dat verpleegkundigen werken volgens de laatste theoretische inzichten. Dat is een professionele en ethische plicht. Op die gedachte stoelt Effectief Verplegen.

Begin 2015 werd†mijn.effectiefverplegen.nl†gelanceerd. Naast de boekenreeks is Effectief Verplegen nu dus ook online beschikbaar. Daarmee proberen wij tegemoet te komen aan de wens om actueel te blijven. Zo†werden in 2015 en 2016 in totaal al 14 nieuwe updates gepubliceerd. De updates van onderwerpen uit†Effectief Verplegen 1 zijn inmiddels ook in boekvorm verschenen (5e druk).

Via†mijn.effectiefverplegen.nl beschikt u dus altijd over de nieuwste inzichten.†Want met de persoonlijke inlogcode uit het†boek krijgen†u en uw studenten†gratis toegang tot de online versie. Bovendien kunnen uw studenten†online††gebruik maken van extra studie tools, die aanzetten tot een actieve studiehouding. Onder het motto ''EBP moet je doen'' leren zij†alle aspecten van EBP in praktijk te brengen: van argumenteren tot klinisch redeneren, van kritisch denken tot moreel redeneren en van klinische probleemstelling tot reflecteren.