Nieuws

Meer geld voor verpleeghuizen

19 november 2015

Het kabinet trekt de komende jaren meer geld uit om de zorg in verpleeghuizen te verbeteren.


Kamerlid Van Dijk van 140 miljoen inzetten voor kwaliteit van leven (Trouw, 4 nov 2015). Dit geld is bestemd voor opleiding van het personeel én voor extra dagbesteding.

Dat laatste woord ‘dagbesteding’ is volgens ons typisch voor de zorg en wij stellen voor dat we het afschaffen! Gezonde, niet hulpbehoevende mensen hebben geen dagbesteding: die vullen hun dagen met hun gezin, hun werk, hun sociale contacten, hun hobby’s, enzovoort. Wanneer mensen hulpbehoevend worden willen ze dat uiteraard, binnen hun mogelijkheden, zoveel mogelijk voort zetten.

In de overgang van aanbodgerichte zorg (wij bieden dagbesteding) naar vraaggerichte zorg (wat maakt voor u het leven aangenaam en zinvol?) is extra geld voor activiteiten en voor opleiding en scholing rond vraaggericht werken erg belangrijk.

Erik Beune deed onderzoek en schreef een inspirerend en praktisch boek over de vraag hoe zorgorganisaties en medewerkers deze omslag kunnen maken. Hij laat zien dat wanneer medewerkers zelf meer verantwoordelijkheid dragen over hoe zij hun werk inrichten, hun werkplezier en effectiviteit toeneemt. Bovendien kunnen zij, wanneer zij zelf sturing geven aan hun werk, veel beter inspelen op de individuele wensen van bewoners!Terug