Op zoek naar evenwicht. Ethiek voor artsen en verpleegkundigen

2de druk

drs. A. Kooijman, drs. P.M.J. Vleugels

Beoordelingsexemplaar

F Volg ons op Facebook

Over de inhoud

In een gezondheidszorg waarin het welzijn van de patiŽnten centraal staat, zijn medische behandeling en verpleegkundige zorg een gemeenschappelijke onderneming: artsen en verpleegkundigen hebben elkaar nodig. PatiŽnten die behandeling of zorg weigeren, vragen over reanimatiebeleid, palliatieve zorg, pijnbestrijding of palliatieve sedatie, euthanasie, beslissingen over het al dan niet voortzetten van zeer belastende behandelingen, organisatorische kwesties: het zijn allemaal vragen waar beide disciplines mee te maken hebben en die vaak ook om een gemeenschappelijk gedragen antwoord vragen. De beslissing van de ťťn kan immers consequenties hebben voor de ander.

In deze nieuwe†druk wordt meer aandacht besteed aan de moeilijkheden die zich voordoen m.b.t. informed consent. Ook wordt aandacht gevraagd voor onderwerpen als privacy, geheimhouding en schriftelijke wilsverklaringen, het geven van informatie en besluitvorming, shared decision making. En natuurlijk is het hele boek geactualiseerd, op grond van o.a. de nieuwe richtlijn palliatieve sedatie, ontwikkelingen op het gebied van euthanasie bij dementerende en psychiatrische patiŽnten, etc.

De theorie in dit boek wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van een groot aantal praktijkvoorbeelden. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan vragen die voortkomen uit de grote sociale en culturele diversiteit van betrokken hulpverleners, patiŽnten en hun familieleden.

Beknopte inhoudsopgave

Inleiding

1 Morele vragen

2 Beslissen over behandeling en zorg (autonomie en verantwoordelijkheid)

3 Diversiteit, betekenisverlening en communicatie

4 Zelfbeschikking: grenzen en consequenties

5 Het einde van het leven

6 Moreel redeneren

Literatuur

Register

Voor wie bestemd

  • artsen en (HBO)verpleegkundigen in opleiding
  • hulpverleners die in de praktijk werkzaam zijn, zoals:
  • verpleegkundigen, artsen en†paramedici


Terug