Doelmatige zorg

Management voor leidinggevenden in de gezondheidszorg (met gratis computersimulatie)

1ste druk

drs. P.A. Buijnsters

Beoordelingsexemplaar

F Volg ons op Facebook

Gebruikersreview (4e jaars student HBO-V)

Onlangs heb ik via een van mijn docenten het boek "Doelmatige zorg management voor leidinggevenden" te leen gekregen. En ik kan niet anders zeggen dan dat dit boek ontzettend goed aansloot bij mijn informatiebehoefte. Dus op advies van mijn docent wil ik jullie laten weten dat ik zeer tevreden ben over de inhoud en dat ik het boek binnenkort zelf zal kopen om mijn boekenplank te verrijken, want zelfs in mijn laatste jaar kan dit boek tijdens projecten nog van belang worden. Dus bij deze mijn dank voor uitgeven van dit boek.

Over de inhoud

Aan verpleegkundigen, artsen en paramedici worden steeds hogere eisen gesteld aan de manier waarop hun zorg georganiseerd wordt. Daarom is het van belang dat zij al in hun opleiding enige kennis van management en organisatie krijgen aangereikt om hun zorg goed te kunnen (laten) organiseren. Dit boek gaat in op alle aspecten van de organisatie van de gezondheidszorg, financiering, effectieve zorgverlening, personeelsbeheer en informatiemanagement. De theorie is omlijst met praktijkvoorbeelden en (oefen)opdrachten. Bij het boek wordt een gratis CD-rom met 2 computersimulaties geleverd. Met behulp van dit simulatiespel wordt de theorie tot leven gebracht.

Voor docenten/scholen is naast dit boek tevens een databank ontwikkeld met behulp waarvan zij hun studenten online een toets op maat kunnen afnemen, zie: Toets op maat.

Beknopte inhoudsopgave

Woord-vooraf

1 Organisaties

2 Gezondheidszorgorganisaties

3 Doelmatige zorgverlening

4 Personeelsbeheer

5 Materieel beheer

6 Financieel beheer

7 Informatiebeheer

8 Bijlagen

CURE ziekenhuissimulatie (met handleiding)

CARE simulatie zorginstelling (met handleiding)

Voor wie bestemd

- HBO-studenten gezondheidszorg

- verpleegkundigen, artsen en paramedici

- kader/leidinggevenden gezondheidszorg


Terug