Verpleegkundige besluitvorming

Het verpleegkundig proces en de besluitvorming hierover

3de druk

drs. A.M. Eliens, drs. R.T. van Zelm

Beoordelingsexemplaar

F Volg ons op Facebook

 

Over de inhoud

Methodisch werken, en klinisch redeneren in het bijzonder, zijn van groot belang bij de uitoefening van het vak verpleegkunde. Dit boek vormt een prima inleiding op methodisch werken en is primair bedoeld voor mbo-ers en als introductie voor hbo-studenten. Verdiepingsstof vinden studenten in ''Effectief Verplegen 0'', waar het accent niet zozeer op het methodisch werken ligt maar meer op de toepassing van (evidence based) kennis en gebruikmaking van hulpmiddelen om het verpleegkundig handelen te onderbouwen.

Deze module gaat over het verpleegkundig proces en de besluiten die de verpleegkundige binnen dit proces neemt. Om tot besluitvorming te komen dienen gegevens te worden verzameld, o.a. via de anamnese. Daarbij wordt uitgegaan van de functionele gezondheidspatronen van Gordon als structuur voor de anamnese. Verder wordt aandacht besteed aan het stellen van diagnoses en beoogde resultaten en het selecteren van interventies. Ook wordt ingegaan op hulpmiddelen bij besluitvorming, zoals eenheid van taal (de ICF), reflectie en klinische paden. Het boek wordt afgesloten met een hoofdstuk over juridische aspecten m.b.t. verslaglegging. De in deze module behandelde stof wordt inzichtelijk gemaakt met behulp van casuļstiek.

Beknopte inhoudsopgave

Inleiding

1 Het verpleegkundig proces

2 Verpleegkundige besluitvorming

3 Gegevens verzamelen

4 Diagnoses, resultaten en interventies

5 Hulpmiddelen bij besluitvorming

6 Juridische aspecten van verslaglegging

Literatuur

Bijlage 1: Voorbeelden van anamnesevragen

Bijlage 2: Klinisch pad voor een patiėnt die een CABG ondergaat

Bijlage 3: Studiehandleiding

Woordenlijst

Register

Voor wie bestemd

  • niveau 4 (MBO-verpleegkunde)
  • niveau 5 (introductie HBO-verpleegkunde))

Terug