Effectief Verplegen 0. Handboek voor evidence based verpleegkundig handelen

tijdelijk uitsluitend als paperback leverbaar

Onder redactie van dr. G.J.J.W. Bours, drs. A.M. Eliens, prof.dr. P.J.J. Goossens


2de druk

dr. G.J.J.W. Bours, drs. A.M. Eliens, prof. dr. Carla M.A. Frederiks, drs. A. Kooijman, dr. S.M. van der Lyke, dr. I.M. Proot, dr. R. Verwey

Beoordelingsexemplaar

F Volg ons op Facebook

Gebruikersreview (1): 'Ik heb met plezier het hoofdstuk over  morele besluitvorming bestudeerd. Mijn petje af voor de heldere manier waarop e.e.a. compact maar toch compleet is beschreven.''(Ad Beckeringh, Docent Hogeschool Rotterdam)

Gebruikersreview (2): ''Effectief Verplegen 0 vind ik een waardevolle aanvulling op de reeks ‘Effectief Verplegen’: de theorie daarvan toe te passen op de praktijk (praktijksituaties). De theorie samengevat en toepasbaar, helder weergegeven naar de praktijk.''  (W. van Schoonhoven, Docent Verpleegkunde HAN)

Over de inhoud

EBP betekent gebruik maken van de meest actuele en betrouwbare kennis. Het gebruik van ‘evidence’ kan nooit worden losgezien van klinische expertise en relevante omstandigheden en wensen van patiënten. Naast shared decision making is niet voor niets het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek een van de speerpunten van de landelijke beroepsorganisatie. Waar in de delen 1, 2, 3 en 4 uit deze reeks het evidence based verpleegkundig handelen bij 45 verschillende verpleegproblemen besproken wordt, staan in dit boek de voorwaarden-scheppende factoren van EBP centraal.

De nieuwe druk speelt in op een snel veranderende samenleving, waarin technologische ontwikkelingen elkaar in rap tempo opvolgen: de beroepsuitoefening wordt complexer, de zorgintensiteit neemt toe, de verblijfsduur van patiënten in het ziekenhuis wordt korter, mensen in de thuissituatie hebben vaak nog heel intensieve zorg nodig. Al deze veranderingen vereisen nieuwe competenties van de verpleegkundige (de CanMEDS-rollen). Het aanleren van een kritische en onderzoekende houding neemt daarbij een centrale plaats in.

Beknopte inhoudsopgave

Woord-vooraf

1 Evidence based verpleegkundig handelen

2 Technologie bij Evidence based verpleegkundig handelen

3 Klinisch redeneren

4 Verpleegkundig onderzoek

5 Richtlijnen

6 Ethiek: Morele besluitvorming en argumentatie

Literatuur

Register

Voor wie bestemd

- MANP (Master Advanced Nursing Practice)

- niveau 5 (HBO-verpleegkundigen)

- (praktijk)docenten verpleegkunde


Terug