Studievaardigheden. Leren studeren in het beroepsonderwijs

4de druk

A. Boer MBA

Met gratis ''Digitale studiehulp'' op ons webportaal

F Volg ons op Facebook

Over de inhoud

Omdat leren aan het voortgezet onderwijs wezenlijk verschilt van studeren in het beroepsonderwijs, is het aanleren van studievaardigheden in het beroepsonderwijs van groot belang. De manier waarop opleidingen de studiebegeleiding vormgeven, wordt kritisch door de overheid gevolgd.

Studenten krijgen te maken met nieuwe leefomstandigheden: ze gaan op kamers wonen, doen stage-ervaringen op, ze moeten leren verantwoordelijkheid te nemen voor studie- en loopbaanplanning, etc.

Deze handleiding wil studenten ondersteunen bij een adequate aanpak van hun studie. De 4e druk is op een aantal onderdelen geactualiseerd en uitgebouwd. Complementair aan het boek zijn een aantal interactieve hulpmiddelen ontwikkeld. Het boek geeft studenten recht op toegang tot de ''digitale studiehulp''. Daarmee kunnen ze leerstijltestjes doen, leren tijdschrijven/plannen en per hoofdstuk de opgedane kennis toetsen.

Beknopte inhoudsopgave

Inleiding

1 Leren studeren

2 Leerfuncties

3 Voorbereidende activiteiten in verband met de studiemethodiek

4 Een studiestrategie gericht op specifieke thema's

5 Het gebruik van literatuur

6 Een werkstuk of presentatie

7 Studieproblemen

Literatuur

Bijlage: Studiehandleiding

Voor wie bestemd

beroepsopleidingen op MBO- en HBO-niveau (deze uitgave heeft een algemeen karakter en is daarmee geschikt voor alle vormen van beroepsonderwijs)


Terug