Effectief Verplegen 3

Onder redactie van Prof. dr. Th. van Achterberg, drs. A.M. Eliens, dr. H. Vermeulen


2de druk

Prof. dr. Th. van Achterberg, dr. B.M. Buurman, A.C.M. Creuels-van Campen, L.C.M. Dol, R.A.H. van Duurling, prof.dr. T. Jaarsma, G. Kreugel Msc, drs. T.F. van der Kruk, dr. M.A. Maaskant, drs. E. Prikker, dr. J.W.J. Repping-Wuts, W.B. Rood, drs. M.T. Slager, drs. N.C.M. Strijbol, dr. H. Vermeulen, M.H.A. Vink-Schrama, dr. M.H.L. van der Wal

Beoordelingsexemplaar

F Volg ons op Facebook

Over de inhoud

Het huidige onderwijs vraagt van verpleegkundigen het eigen handelen te beargumenteren met behulp van theoretische uitgangspunten en resultaten van wetenschappelijk onderzoek (evidence-based practice). Effectief verplegen reikt studenten de argumenten aan voor het oplossen van een aantal veel voorkomende verpleegproblemen. In dit boek zijn verpleegproblemen uitgewerkt, die zich bij specifieke groepen patiŽnten/zorgvragers kunnen voordoen, gericht op de (psycho)somatiek. Het boek opent met een inleiding over ebp, waarna de verpleegproblemen worden uitgewerkt. Elk hoofdstuk vormt een afgerond geheel, dat afzonderlijk bestudeerd kan worden. De hoofdstukindeling volgt een vast patroon: korte introductie, gevolgd door casuÔstiek en een beschrijving van het probleemgebied, de verpleegkundige diagnostiek en de verpleegkundige interventies, met tot besluit een kennistoets en een literatuuroverzicht.

Met gratis toegangscode tot mijn.effectiefverplegen.nl

Beknopte inhoudsopgave

1 Inleiding

2 PatiŽnten met COPD

3 PatiŽnten met CVA

4 PatiŽnten met dementie

5 PatiŽnten met diabetes mellitus

6 PatiŽnten met hartfalen

7 Kwetsbare ouderen (frailty)

8 Oncologische patiŽnten

9 PatiŽnten in de palliatieve fase

10 PatiŽnten met reuma

11 PatiŽnten met een stoma

12 Veroudering en verstandelijke handicap

Voor wie bestemd

  • MANP (Master Advanced Nursing Practice)
  • niveau 5 (HBO-verpleegkundigen)
  • niveau 4 (MBO-verpleegkundigen) met begeleiding
  • (praktijk)docenten verpleegkunde


Terug