Effectief Verplegen 4

Onder redactie van dr. G.J.J.W. Bours, drs. A.M. Eliens, prof.dr. P.J.J. Goossens


1ste druk

M. Bakkenes, L. Berkenbosch, drs. A. Bos, drs. J. van Drongelen, D.M. van Etten, prof.dr. P.J.J. Goossens, dr. W. Houtjes, drs. M.W. Mauritz, M. Meijer, J.W. de Vogel MScN

Beoordelingsexemplaar

F Volg ons op Facebook

Over de inhoud

Het huidige onderwijs vraagt van verpleegkundigen het eigen handelen te beargumenteren met behulp van theoretische uitgangspunten en resultaten van wetenschappelijk onderzoek (evidence-based practice). Effectief verplegen reikt studenten de argumenten aan voor het oplossen van een aantal veel voorkomende verpleegproblemen. In dit boek zijn verpleegproblemen uitgewerkt, die zich bij specifieke groepen patiŽnten/zorgvragers voordoen, gericht op de ggz. Het boek opent met een inleiding over ebp, waarna de verpleegproblemen worden uitgewerkt. Elk hoofdstuk vormt een afgerond geheel, dat afzonderlijk bestudeerd kan worden. De hoofdstukindeling volgt een vast patroon: korte introductie, gevolgd door casuÔstiek en een beschrijving van het probleemgebied, de verpleegkundige diagnostiek en de verpleegkundige interventies, met tot besluit een kennistoets en een literatuuroverzicht.

Met gratis toegangscode tot mijn.effectiefverplegen.nl

Beknopte inhoudsopgave

1 Inleiding

2 PatiŽnten met angststoornissen

3 PatiŽnten met borderline (BPS)

4 PatiŽnten met eetstoornissen

5 PatiŽnten met obsessief-compulsieve stoornissen

6 PatiŽnten met posttraumatische stress

7 PatiŽnten met schizofrenie

8 PatiŽnten met stemmingsstoornissen

9 PatiŽnten met verslavingsproblematiek

Register

Voor wie bestemd

- MANP (Master Advanced Nursing Practice)

- niveau 5 (HBO-verpleegkundigen)

- niveau 4 (MBO-verpleegkundigen) met begeleiding

- (praktijk)docenten verpleegkunde


Terug