Meer zorg, minder papier. Naar meer zelfsturing en bevlogenheid in de zorg

1ste druk

drs. Erik H.A.Th. Beune

Over de inhoud

In dit boek wil de auteur zorginstellingen motiveren tot duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Hij biedt daartoe een concrete aanpak op basis van wetenschappelijk onderzoek.

Hoe krijgt u bevlogen, duurzaam inzetbare, zelfsturende en klantgerichte werknemers?

Erik Beune: ''Het gaat in dit boek om een grote transformatie, die vraagt om verandering van medewerkers, van leidinggevenden, van bestuurders en van visie op bewoners, mantelzorgers en familie. Deze verandering is nodig om een toekomstgerichte organisatie te worden die financieel gezond is, organisatorisch klaar om bewoners de juiste service te bieden en die daarmee aantrekkingskracht heeft in de markt.''

Kies uw eigen interventies op basis van meer dan 40 praktijkoefeningen

In het boek zijn meer dan 40 oefeningen opgenomen om te werken aan meer zelfsturing. Deze oefeningen maken deel uit van een innovatief interventie programma waarvan de werkzaamheid werd onderzocht in het project ‘Op weg naar vitale organisaties in de zorgsector’ van ZonMW. Via dit boek krijgen organisaties methoden en technieken aangereikt om hun medewerkers te begeleiden naar meer zelfsturing en bevlogenheid. Kies daar uit die interventies, die passen bij uw beleid om medewerkers op te leiden tot zelfstandige professionals die goed kunnen samenwerken.

Beknopte inhoudsopgave

Inleiding

Deel 1: Theorie en achtergronden

1. De noodzaak van verandering in de zorg

2. De zorg en service aan bewoners

3. Het ontwikkelingstraject van organisaties

4. Zelfsturing in de organisatie

Deel 2: Interventies in de praktijk

5. Interventies om te werken aan zelfsturing

Bijlage 1: Onderzoeksresultaten

Bijlage 2: Betrokken partijen

Literatuur

Voor wie bestemd

- studenten beleid & organisatie (gezondheidszorg)

- studenten managementcursussen (gezondheidszorg)

- afdelingshoofden van zorginstellingen

- teamleiders en zorgverleners

- managers, bestuurders en P&O zorginstellingen

- beleidsfunctionarissen/-adviseurs in de zorg

- bestuurders brancheverenigingen in de zorg

- inhoudelijk deskundigen duurzame inzetbaarheid


Terug