Verpleegkundig redeneren en EBP als besluitvormingsmodel

1ste druk

dr. G.J.J.W. Bours, drs. A.M. Eliens, drs. A. Kooijman

NIEUW! Verpleegkundig redeneren: helder, bondig en in toegankelijke taal uiteen gezet!

Over de inhoud

Dit boek gaat over evidence based werken (EBP). Die term is een beetje een modewoord geworden, maar betekent in feite niets anders dan dat je zoveel mogelijk gebruik maakt van kennis waarmee het handelen onderbouwd kan worden: kennis uit 1) onderzoeksgegevens, 2) ervaringskennis en/of 3) kennis/wensen van de patiënt.

EBP is in wezen een besluitvormingsmodel. Dit boek helpt je kennis en vaardigheden aan te leren m.b.t. het verpleegkundig besluitvormingsproces. De rode draad hierbij is dat het bij verplegen gaat om handelen én denken.

Verpleegkundig redeneren gaat over het denkproces van de verpleegkundige. Dit denken leidt tot een besluit of keuze voor de aanpak van (verpleeg)problemen. Je maakt dus niet alleen bepaalde keuzes, deze keuzes zijn ook ergens op gebaseerd: je weet waarom je deze keuzes maakt! Daarbij gaat het natuurlijk niet om de aanpak van ziektebeelden, want dat is het terrein van de medicus (en verwijst terug naar het z.g. medisch model uit de jaren 1950-60). Daarom kiezen wij bewust voor de term verpleegkundig redeneren (i.p.v. klinisch redeneren).

Met dit boek willen we je vooral stimuleren tot het onderbouwen en verantwoorden van het verpleegkundig handelen in de praktijk. Voor verdiepingsliteratuur verwijzen we naar de uitgave Effectief Verplegen 0. Handboek voor evidence based verpleegkundig handelen.

Beknopte inhoudsopgave

Inleiding

1 Florence Nightingale en het evidencebased werken

2 Klinisch redeneren voor verpleegkundigen, ofwel: verpleegkundig redeneren

3 Taalgebruik, classificaties en verslaglegging

4 Gedeelde besluitvorming

5 Reflectie

6 Morele kwesties in de besluitvorming

Bijlage 1: Studieopdrachten

Bijlage 2: Docentenhandreiking

Register

Voor wie bestemd

- studenten verpleegkunde (mbo)

- studenten verpleegkunde (introductie voor hbo)

- praktijkverpleegkundigen


Terug