Basischemie voor studenten in het beroepsonderwijs

8ste druk

drs. J.H. Vermaat, J.J.H. Weierink

Beoordelingsexemplaar

F Volg ons op Facebook

 

Over de inhoud

Deze basiscursus is de ideale voorbereiding op een (niet-technische) beroepsopleiding waarvoor scheikunde in het pakket vereist is. De inhoud is afgestemd op studenten die geen scheikunde in hun vakkenpakket hebben gehad, maar voor verdere studie wel over scheikundige kennis moeten beschikken. Dit boek wordt steeds met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Enkele onvolkomenheden zijn in de 7e en 8e druk hersteld. Omdat de IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) nieuwe regels heeft opgesteld voor de nomenclatuur van organische verbindingen, is verspreid over het boek ook de nieuwe naamgeving toegepast.

Het boek is zodanig opgezet, dat studenten in betrekkelijk korte tijd via zelfstudie de benodigde kennis kunnen opdoen. Het is vaak niet doenlijk deze kennis snel op te doen uit de bestaande HAVO-leerboeken, omdat die allemaal uitgaan van een grote hoeveelheid experimenten. Om dit probleem te ondervangen is bij dit boek een webapplicatie ontwikkeld (met o.a. filmpjes van experimenten en animaties). Bovendien is de webapplicatie voorzien van extra toetsmateriaal.

Gebruikersreview (webapplicatie):

''Dank u voor de snelle service. En wat een uitgebreide en duidelijke informatie op de site! heel fijn!'' (ChB)

Hulpmiddelen

Bij dit boek heeft de student alleen een rekenmachine met de functie ''log'' nodig. Andere hulpmiddelen (zoals tabellenboek Binas) zijn niet nodig. De gegevens die van belang zijn voor de scheikunde zijn in 15 bijlagen achterin het boek opgenomen. Ter ondersteuning van de theorie wordt gebruik van de webapplicatie aanbevolen.

Beknopte inhoudsopgave

1 Stoffen

2 Chemische reactie, moleculen en atomen

3 Zouten, metalen en moleculaire stoffen

4 Bindingen en reacties van moleculaire stoffen en zouten

5 Chemisch rekenen

6 Reactiesnelheid en evenwichten

7 Zuren en basen

8 Redoxreacties

9 Analyse

10 Organische chemie - koolwaterstoffen

11 Organische chemie - karakteristieke groepen en polymeren

12 Biochemie

13 Chemische industrie

Literatuur-Bijlagen

Voor wie bestemd

- studenten met een scheikunde-deficiëntie in het HAVO-pakket die een niet-technische HBO-opleiding (gaan) volgen

- studenten gezondheidszorg (HBO-V, fysiotherapie, voeding & diëtetiek), agrarisch onderwijs (diermanagement) en andere sectoren (zoals toegepaste huishoudkunde)


Terug