Effectief Verplegen 1

Geactualiseerd, na de online updates nu ook verschenen in boekvorm!

Onder redactie van Prof. dr. Th. van Achterberg, dr. G.J.J.W. Bours, drs. A.M. Eliens


5de druk

Prof. dr. Th. van Achterberg, dr. G.J.J.W. Bours, dr. H. van der Bruggen, R.A.H. van Duurling, drs. P.C.M. Eland- de Kok, drs. H.P.J.M. Habets, prof.dr. J.P.H. Hamers, J.H. Kruijswijk Jansen MScN, dr. H.E.W. de Laat, drs. J. Lemmens, dr. G.J. de Niet, drs. M.B. Nieweg, drs. H. van Os-Medendorp, prof.dr. M.J. Schuurmans, drs. N.E. Stegeman, G. Uyttewaal, dr. S.M.G. Zwakhalen

Volg ons op Facebook

Over de inhoud

Het huidige onderwijs vraagt van verpleegkundigen het eigen handelen te beargumenteren met behulp van theoretische uitgangspunten en resultaten van wetenschappelijk onderzoek (evidence-based practice). Effectief verplegen reikt studenten de argumenten aan voor het oplossen van een aantal veel voorkomende verpleegproblemen, gebaseerd op de nieuwste inzichten. In dit boek zijn verpleegproblemen uitgewerkt, die zich bij veel verschillende patiėnten/zorgvragers kunnen voordoen, gericht op de somatiek. Met gratis toegangscode tot mijn.effectiefverplegen.nl

Gebruikers review

''… dat handboek Effectief verplegen is het eerste verpleegkundige boek dat ik heb gekocht. Het werd me door verschillende opleiders aangeraden. Ik heb het - in afwachting van de start van de opleiding - van kaft tot kaft gelezen. Wat een waardevolle serie. De afwisseling tussen uitleg, casussen en schema's maakt het zeer toegankelijk en compleet, als leerboek en naslagwerk. Het boek wordt ook aanbevolen door mijn huidige opleider, ook dit jaar de hoogst aangeschreven HBO-V opleiding van het land.'' (BA Wijnia/student)

Beknopte inhoudsopgave

Leeswijzer

1 Inleiding

2 ADL

3 Benauwdheid (dyspnoe)

4 Decubitus

5 Defecatieproblemen

6 Delirium

7 Incontinentie

8 Jeuk (bij huidproblemen)

9 Lichaamstemperatuur

10 Mondproblemen

11 Ondervoeding

12 Pijn

13 Slaapproblemen

14 Slikproblemen

15 Vallen

16 Vermoeidheid

17 Wonden

Appendix: De 7 CanMEDS-rollen

Register

Voor wie bestemd

  • MANP (Master Advanced Nursing Practice)
  • niveau 5 (HBO-verpleegkundigen)
  • niveau 4 (MBO-verpleegkundigen) met begeleiding
  • (praktijk)docenten verpleegkunde

Terug