Effectief Verplegen 2

Onder redactie van Prof. dr. Th. van Achterberg, dr. G.J.J.W. Bours, drs. A.M. Eliens


3de druk

Prof. dr. Th. van Achterberg, dr. M.J.M. Adriaansen, drs. D.M. Batchelor, drs. A. Bos, drs. J. van Drongelen, C. Eeltink MA ANP, drs. A.M. Eliens, prof. dr. Carla M.A. Frederiks, dr. C. Gamel, drs. N. Kool-Goudzwaard, dr. R.R. van Leeuwen, dr. B. van Meijel, drs. N.E. Oud RN, N Adm, MNSc, G.J.M. Roodbol MScN, drs. A.G. Rutgers

Beoordelingsexemplaar

F Volg ons op Facebook

á

Over de inhoud

Het huidige onderwijs vraagt van verpleegkundigen het eigen handelen te beargumenteren met behulp van theoretische uitgangspunten en resultaten van wetenschappelijk onderzoek (evidence-based practice). Effectief verplegen reikt studenten de argumenten aan voor het oplossen van een aantal veel voorkomende verpleegproblemen. In dit boek zijn verpleegproblemen uitgewerkt, die zich bij veel verschillende patiŰnten/zorgvragers kunnen voordoen, gericht op deá psychosociale problematiek. Het boek opent met een inleiding over ebp, waarna de verpleegproblemen worden uitgewerkt. Elk hoofdstuk vormt een afgerond geheel, dat afzonderlijk bestudeerd kan worden. De hoofdstukindeling volgt een vast patroon: korte introductie, gevolgd door casu´stiek en een beschrijving van het probleemgebied, de verpleegkundige diagnostiek en de verpleegkundige interventies, met tot besluit een kennistoets en een literatuuroverzicht.

Met gratis toegangscode tot mijn.effectiefverplegen.nl

Beknopte inhoudsopgave

1 Inleiding

2 Agressie

3 Angst (functionele)

4 Communicatie

5 Coping

6 Rouw en verlies

7 Seksualiteit

8 Spiritualiteit

9 Su´cide

10 Therapietrouw

11 Zelfverwondend gedrag

Register

Voor wie bestemd

  • MANP (Master Advanced Nursing Practice)
  • niveau 5 (HBO-verpleegkundigen)
  • niveau 4 (MBO-verpleegkundigen) met begeleiding
  • (praktijk)docenten verpleegkunde

Terug