Zorg. Methodische zorgverlening (handleiding/boek)

1ste druk

drs. P.A. Buijnsters

Over de auteur

Was na zijn psychologieopleiding als docent/projectmedewerker verbonden aan de Kaderopleiding gezondheidszorg en de afdeling Contractactiviteiten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Daarnaast heeft hij computerprogramma's ontwikkeld op het gebied van de verpleging, kwaliteitszorg en indicatiestelling. Momenteel is hij freelance werkzaam als docent en als medewerker van een advies- en onderzoeksbureau voor kwaliteitszorg in gezondheidszorginstellingen.

Over de inhoud

Deze handleiding beschrijft stap voor stap hoe het computerprogramma ZORG werkt. Met behulp van dit computerprogramma kan de informatie die voor een methodische zorgverlening nodig is, op systematische wijze verzameld, verwerkt, bewaard en opgevraagd worden. Daarbij worden de fases van de het zorgproces gevolgd.

Zorg moet meer met ICT doen

Met het EPD kunnen zorgverleners medische gegevens van patiėnten uitwisselen. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de landelijke invoering ervan. Gevaren en risico's kunnen worden teruggedrongen door hulpverleners vooraf vertrouwd te maken met elektronische dossiervorming.

Gemeenschappelijke taal

Ter stimulering van het gebruik van een gemeenschappelijke taal, beschikt ZORG over de officiėle ICF-classificatie: een door de WHO ontwikkeld classificatiesysteem, waarmee het menselijk functioneren kan worden gecategoriseerd en getypeerd conform opgestelde definities (omschrijvingen).

Naast het gebruik van de ICF, kan in ZORG een zelfgekozen rubricering (categoriserings- of classificatiesysteem) gemaakt en gebruikt worden, b.v. de NANDA, Gordon of welke andere rubricering dan ook. Dit maakt het programma ruim inzetbaar in verschillende sectoren van de gezondheidszorg en voor verschillende disciplines (multidisciplinair).

Beknopte inhoudsopgave

Voorwoord

1 Inleiding

2 Zorgvragers

3 Beheer

4 Educatieve gebruiksmogelijkheden

Bijlage: Stroomschema structuur van Zorg

Bijlage: De componenten van de ICF

Bijlage: Het computerprogramma

Voor wie bestemd

ZORG is primair ontwikkeld als (multiciplinair) leer/oefenprogramma: om studenten en praktijkmensen vertrouwd te maken met het elektronisch zorgdossier:

  • studenten in de gezondheidszorg
  • praktijkfunctionarissen in de gezondheidszorg

Terug