Rekentest!

Dit is een test waarmee je kunt zien of rekenen voor jouw beroepsuitoefening belangrijk is. Hoe eerlijker je antwoord, hoe meer het resultaat van je test de feitelijke situatie weergeeft. Denk er om dat je antwoordt hoe het is, niet hoe je zou willen dat het zou zijn.
Hoe eerlijker je antwoordt, hoe meer het resultaat van je test de feitelijke situatie weergeeft.

1. Vindt je goed kunnen rekenen noodzakelijk?
Heel erg noodzakelijk Overbodig

2. Als je in het ziekenhuis ligt, heb je er dan het volste vertrouwen in dat je de juiste hoeveelheid medicatie krijgt, en dat het infuus goed staat afgesteld?
Het volste vertrouwen Weinig vertrouwen

3. Als je partner of minderjarige kind in het ziekenhuis ligt, heb je er dan het volste vertrouwen in dat hij of zij de juiste hoeveelheid medicatie krijgt, en dat het infuus goed staat afgesteld?
Het volste vertrouwen Weinig vertrouwen

4. Moet je tijdens je werk berekeningen maken? Zoals bij het geven van injecties, het toedienen van zuurstof, het instellen van druppelsnelheden van infusen en het bereiden van medicatie.
Heel vaak Zelden of nooit

5. Vind je van jezelf dat je goed kunt rekenen?
Heel goed Heel slecht

6. Gebruik je tijdens het rekenen hulpmiddelen als potlood en papier of een rekenmachine?
Heel vaak Zelden of nooit

7. Als je de berekening van een collega controleert, komt je dan op hetzelfde antwoord uit?
Heel vaak Zelden of nooit

8. Als je collega jouw eigen berekening controleert, komt hij of zij dan op hetzelfde antwoord uit?
Heel vaak Zelden of nooit

9. Hoe belangrijk vind je het dat werkers in de gezondheidszorg goed kunnen rekenen?
Heel belangrijk Onbelangrijk

10. Heb je behoefte aan een periodieke bijscholing om je rekenvaardigheden op peil te brengen?
Veel behoefte Weinig behoefte