Zorgtest!

Moeten uw leerlingen/studenten ....

1. het volledige zorgproces (van anamnese t/m evaluatie) kunnen toepassen?
Ja Nee

2. kunnen werken met een verpleegkundig categoriseringssysteem (zoals Gordon of Orem)?
Ja Nee

3. een interdisciplinair classificatiesysteem (de ICF) kunnen gebruiken?
Ja Nee

4. conform evidence based standaardverpleegplannen kunnen werken?
Ja Nee

5. zelf een verpleeg-, zorg- of behandelplan kunnen opstellen?
Ja Nee

6. kunnen werken met een elektronisch patiėntendossier (EPD)?
Ja Nee

7. samen met de zorgvrager een anamnese met de computer kunnen afnemen?
Ja Nee

8. de informatie uit een elektronisch zorgdossier kunnen benutten t.b.v. overleg, overdracht en rapportage?
Ja Nee

9. via Internet (dus zowel op school als thuis) kunnen oefenen met de zorgmethodiek?
Ja Nee

10. het gebruik van de computer in de zorg kritisch kunnen beoordelen?
Ja Nee